SeniorNorge logo

Senior Norge ble stiftet 21. mai 2002, som Seniorsaken, og har i dag bortimot 8 580 medlemmer og 16 lokallag.

Senior Norge er en livssynsnøytral og politisk uavhengig demokratisk styrt organisasjon. Senior Norge arbeider for rettferdig og forutsigbar trygd og pensjon, et inkluderende samfunn med omsorgsfull omlegging, attraktive og trygge seniorboliger og aktiv og positiv aldring og verdig eldreomsorg

Senior Norge har følgende ressursgrupper: jus og økonomi, helse og omsorg, seniorboliger og digital utvikling. Medlemskapet i SF tilfører Senior Norge tyngde og verdifull kompetanse.


Kontaktinfo

Leder: Knut Chr Høvik
Adresse: Bygdøy allé 5, 0257 Oslo
Telefon: 22 12 18 90
E-post: kch@seniornorge.org
Nettsted: https://seniornorge.org/