Forsvarets Seniorforbund logo

Forsvarets Seniorforbund ble etablert i 1983. Forbundet er landsdekkende og har 39 avdelinger og en samlet medlemsmasse på 6085. Forbundet har ca 100 enkeltmedlemmer som er direkte tilsluttet FSF sentralt.

Forsvarets seniorforbund (FSF) er organisert med avdelinger på Landsbasis. Forbundets høyeste myndighet er Landsmøtet som holdes annet hvert år.

Mellom Landsmøtene er det Landsstyret som har den høyeste myndighet.


Kontaktinfo

Leder: Geir Anda
Adresse: Postboks 1550 Sentrum, 0015 Oslo
Telefon: 23 09 32 33
E-post: post@fsforb.no
Nettsted: forsvaretsseniorforbund.no