ASF logo

Avinor Seniorforening ble stiftet 26.08.2015, foreningen har ca 434 medlemmer.

Avinor Seniorforening har nettopp som formål å fremme og opprettholde sosial kontakt mellom tidligere Avinor-ansatte samt bidra til at medlemmene får informasjon om faglige og luftfartspolitiske spørsmål.

Dette skjer gjennom medlemsmøter med informasjon, foredrag og andre sosiale sammenkomster som juletilstelning og julebord. I tillegg arrangeres det reiser hvert år. På disse sidene vil informasjon om vår møtevirksomhet samt turprogram bli presentert.


Kontaktinfo

Leder: Einar Jarle Tafjord
Adresse: Edvard Munchs veg, 2061 Gardermoen
Telefon: 900 82 103
E-post:
Nettsted: http://avinor-seniorforening.org/