Styret 2019

Knut Chr Høvik, Senior Norge, leder                    knut.chr.hovik@seniornorge.org             911 66 558

Marvin Wiseth, Senior Norge                                marvin@hotmail.no                                918 67 931

Jan Erik Thoresen, Forsvarets seniorforbund       jet@fk.fsforb.no                                      488 97 060

Helge Løbergsli, Avinor Seniorforening                 helge@lobergsli.no                               900 12 654

Audhild Freberg Iversen, Senior Norge                 audhild@seniornorge.org                      900 65 899

Gunnar Tveiten, Senior Norge                              tveisand@online.no                                959 29 972

Per Anders Volden, Forsvarets seniorforbund      pavo@fk.fsforb.no                                  483 58 035

Iren Isfeldt, Forsvarets seniorforbund                   iren@fk.fsforb.no                                    926 03 257

Alf Chr Aadahl, Avinor Seniorforening                  a-chaada@online.no                              900 22 599

Knut Eilif Jenssen, Avinor Seniorforening             knut42@online.no                                  917 51 282

Organisasjon

Styre – kvartalsvis

Leder Sf + ledere fra  hver org + to fra hver org

Representantskap – årlig

Styre  + inntil fem fra hver org

(stemmevekting)