Stiftet 23. november 2010 av:

  • Forsvarets seniorforbund
  • Seniorsaken
  • Landslaget for offentlige pensjonister (ut 31.12.11)