Vellykket seminar på Bæreia

med Ingen kommentarer

Seniorenes fellesorganisasjon hadde et meget vellykket seminar om samarbeid mellom organisasjonene og de kommunale aktørene for å skape et bedre samfunn for eldre. Tidligere ordfører i Trysil kommune innledet foredragsrekken med å snakke om hvordan organisasjonene kan få innflytelse i … Les mer…

Alderdiskriminering må bekjempes

med Ingen kommentarer

Arbeids- og sosialministeren foreslår effektivisering av håndhevingen på diskrimineringsområdet. Departementet har sendt ut et høringsbrev med forslag om å endre ordningen med likestillings- og diskrimineringsombudet og nemnda for å få en mer effektiv håndhevelse av regelverket.

1 2 3