Fordeler

Ved å stå sammen vil seniororganisasjonene få større innflytelse over eldrepolitikken.

Ved å melde inn din organisasjon i Sf kan dere påvirke utviklingen for seniorene i fremtiden. Tar et samfunnsansvar!

Medlemmer

Per 15.02.2019 hadde medlemsorganisasjonene følgende medlemstall:

  • Senior Norge 8580 medlemmer
  • Forsvarets seniorforbund 6085 medlemmer
  • AVINOR Seniorforening 434 medlemmer

Hvordan søke om medlemskap

Organisasjoner og medlemsforbund kan søke om å bli medlem av Seniorenes Fellesorganisasjon.

Søkerne må være organisatorisk frittstående og partipolitisk uavhengige, og i hovedsak ha seniorer som medlemmer.

Fyll ut og send inn skjemaet for å søke om opptak som medlemsorganisasjon.

Når vi mottar søknaden tar vi kontakt for å avtale møte og ønsker velkommen til en uformell samtale om medlemskap.

Representantskapsmøtet har myndighet til å godta søknader.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften beregnes ut fra grunnbeløp kr 2000,- pluss kr 3,- per medlem.

 

Søknadsskjema