Visjon: I samarbeid for en verdig framtid

med Ingen kommentarer

Strategidokument utarbeidet mars 2016. Formål Seniorenes fellesorganisasjon (Sf) er en sammenslutning av frittstående forbund/organisasjoner i Norge. Sf og tilsluttede organisasjoner er uavhengige når det gjelder partipolitikk, livssyn, etnisitet og tilknytning til arbeidstakernes fagforeninger. Organisasjonen har som formål å: fremme økonomiske, sosiale- og velferdsmessige … Les mer…