Alderdiskriminering må bekjempes

med Ingen kommentarer

Arbeids- og sosialministeren foreslår effektivisering av håndhevingen på diskrimineringsområdet. Departementet har sendt ut et høringsbrev med forslag om å endre ordningen med likestillings- og diskrimineringsombudet og nemnda for å få en mer effektiv håndhevelse av regelverket.