Visjon: I samarbeid for en verdig framtid

med Ingen kommentarer

Strategidokument utarbeidet mars 2016.

Formål

Seniorenes fellesorganisasjon (Sf) er en sammenslutning av frittstående forbund/organisasjoner i Norge. Sf og tilsluttede organisasjoner er uavhengige når det gjelder partipolitikk, livssyn, etnisitet og tilknytning til arbeidstakernes fagforeninger. Organisasjonen har som formål å:

  1. fremme økonomiske, sosiale- og velferdsmessige saker som har betydning for de tilsluttede forbundenes/organisasjonenes medlemsgrupper.
  2. motarbeide diskriminering av seniorer i yrkeslivet, i politikk og samfunnsliv, og i forhold til helsevesen og sosiale ordninger.
  3. være en sentral og koordinerende part i drøftelser med besluttende myndigheter.
  4. framstå som en tydelig fellesorganisasjon for medlemsorganisasjonene.

Saksområder

1. Medbestemmelse

Sf må anerkjennes som part og høringsinstans i alle fora der pensjonisters vilkår avgjøres.

2. Diskriminering

Lovverket må gjøres aldersnøytralt. Bestemmelser som diskriminerer eldre må fjernes og alle må kunne kreve at de bedømmes ut fra egne forutsetninger og ikke som gruppe. Sf skal arbeide for at aldersgrensene for yrkesdeltagelse bortfaller. Særaldersgrenser som ikke er saklig begrunnet i vitenskapelige fakta, må fjernes.

3. Omsorg

Finansieringen av offentlig omsorg må ikke være avhengig av økonomien i den enkelte kommune. Øremerking av statlige overføringer er nødvendig. Sykehjemsplass må bli en lovbeskyttet rettighet. Innenfor ordningen med fritt brukervalg skal den enkelte bruker selv kunne velge kommunal eller privat omsorg.

4. Økonomi

Generelle spareordninger med sikte på alderdommen må forbedres. Opparbeidede pensjonsrettigheter skal opprettholdes.

5. Helse og livsstil

Det må etableres gode nasjonale/kommunale planer som omfatter fysisk trening, psykisk stimulans, kultur og kosthold – særlig overfor grupper som vanskelig kan hjelpe seg selv. Ved offentlige og private institusjoner skal kulturtilbud være en del av omsorgen.

6. Media

Det skal utøves en tilpasset og aktiv mediemsstrategi.

Tiltak og mål 2016

Konkrete tiltak og mål forarbeidet i 2016.

Seniorenes Fellesorganisasjon skal:

  1. sørge for å få minst ett møte med arbeids- og sosialministeren for å presentere organisasjonen og vårt syn på eldrepolitiske temaer.
  2. følge opp pensjonsreformen, herunder løftet som ble gitt i trygdeoppgjøret 2015 og påvirke Regjeringen og Stortinget for å få endret reglene for pensjonsjusteringen.
  3. aktivt arbeide for å øke medlemstallet med minst to organisasjoner frem til representantskapsmøtet 2017.
  4. gjennomføre ett påvirkningsseminar for sine organisasjoners medlemmer.
  5. i løpet av våren 2017 forberede møter om eldrepolitiske spørsmål med politiske representanter, sentralt og lokalt, før stortingsvalget.
  6. opprette nettside og Facebookside.

Seniorenes Fellesorganisasjon strategi

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.