Kommunalministeren vurderer eldrerådenes plassering i lovverket.

med Ingen kommentarer

Etter at organisasjonene ble invitert til et høringsmøte i Kommunaldepartementet 15. februar 2016 fikk de brev fra statsråd Jan Tore Sanner. Vi er spent på hvordan lovforslaget vil lyde. Våre organisasjoner har anbefalt at man opprettholder egen lov for eldrerådene. Brevet lyder som følger:

Deres ref Vår ref Dato
16/752-240 27.10.2016

Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse
Jeg viser til vårt møte 15. februar i år, hvor jeg orienterte om innholdet i høringsnotatet om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse.

Det var viktig for meg å møte dere som representanter for berørte organisasjoner, lytte til de synspunktene dere hadde og begrunne vårt forslag. Som kjent innebærer forslaget en ny generell bestemmelse i kommuneloven med tilhørende forskrifter for hver enkelt medvirkningsordning. For å følge opp dialogen med dere, vil jeg i dette brevet orientere kort om høringen og den videre prosessen.

Høringsfristen var 20. mai, men ble forlenget til 6. juni. Det kom inn 235 høringssvar. Mange av kommunene ba sine eldreråd, råd for personer med nedsatt funksjonsevne og ungdomsrådene om å vurdere forslaget. Departementet har fått mange gode og vel begrunnede tilbakemeldinger.

Oppsummert er det et stort flertall (179) av høringsinstansene som er positive til en ny felles bestemmelse i kommuneloven om råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse med forskrifter for hver enkelt ordning. Flere uttrykker at det er en fordel at regelverket for disse rådene blir i én lov, kommuneloven med tilhørende forskrifter, og at kommuner og fylkeskommuner får ett departement å forholde seg til (Kommunal- og moderniseringsdepartementet).

Jeg er glad for det store engasjementet, og bredden i støtte til verdien av medvirkning for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse. I forslaget la vi opp til at kommunene

Postadresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon: 22 24 68 00 Telefaks: 22 24 27 40
Org. nr.: 972 417 858
fortsatt kan bestemme om de ønsker å ha et eget råd for ungdomsmedvirkning. På dette punktet mener et flertall at det bør være lovpålagt.

Høringsuttalelsene ligger på https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—rad-ikommuner-og-fylkeskommuner-for-ungdom-eldre-og-personer-medfunksjonsned/id2475169/.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet samarbeider nå om å lage et lovforslag. Regjeringen tar sikte på å fremme lovforslaget for Stortinget til våren. Først når Stortinget har vedtatt lovforslaget, kan vi utarbeide forskrifter for hver enkelt medvirkningsordning. Vårt mål er å få på plass et regelverk om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse i kommuneloven før kommune- og fylkestingsvalget i 2019.

Med hilsen

Jan Tore Sanner

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.