Alderdiskriminering må bekjempes

med Ingen kommentarer

Arbeids- og sosialministeren foreslår effektivisering av håndhevingen på diskrimineringsområdet. Departementet har sendt ut et høringsbrev med forslag om å endre ordningen med likestillings- og diskrimineringsombudet og nemnda for å få en mer effektiv håndhevelse av regelverket.

Seniorenes fellesorganisasjon (Sf) har sett på saken, men vil ikke gi noen høringsuttalelse om dette. Sf er imidlertid meget spent på om det kommer en lovproposisjon der også alderdiskriminering er tatt med som en uakseptabel handling. Sf har flere ganger gitt tunge uttalelser med krav om at også alderdiskriminering omfattes av likestillings- og diskrimineringslovgivningen.

Graverutvalget som kom med sin innstilling 2009 tok ikke med alderdiskriminering i sitt forslag til lov. Organisasjonene protesterte den gang mot det urimelige i at alder ikke er med i listen av diskriminering. Senere har et utvalg sett på de juridiske sidene ved å inkludere alder i diskrimineringsloven og et annet utvalg har sett på de økonomiske konsekvensene av å innføre alder som diskrimineringsgrunnlag.

Begge utvalgene har anbefalt at alder skal likestilles med kjønn, etnisitet og seksuell legning i likestillings- og diskrimineringsloven.

Sf og medlemsorganisasjonene har kommet med klare høringsuttalelser til støtte for at alder også skal med i loven.

Departementet har under hånden gitt uttalelse om at en ny lovproposisjon vil komme før påske 2017.

For å illustrere hva aldersdiskriminering kan bety kan vi ta et eksempel. En 80-årig person som er blitt etterlatt av sin avdøde ektefelle vil selge huset og flytte inn i en leilighet i et boligsameie eller i et borettslag. Sameiet og borettslaget har imidlertid vedtektsfestet at ingen kan kjøpe seg inn der som er eldre enn 75 år. 80-åringen går da til kommunen og ber om å få en plass på et sykehjem eller omsorgsbolig, men kommunen mener at vedkommende er altfor sprek for den slags.

Likestillings- og diskrimineringsombudet eller nemnda kan ikke gjøre noe med saken fordi lovene er spesifikke på diskrimineringsgrunnlaget. Kjønn, etnisitet, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk er i eierseksjonsloven § 3a andre ledd, husleieloven § 1-8 andre ledd, bustadbyggjelagslova § 1-4 andre ledd, burettslagslova § 1-5 andre ledd tatt inn som forbudt grunn til å stenge noen ute, men ikke alder.

Dette kan vi ikke akseptere! Sf vil følge med og passe på!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.