Noen tanker ved utgangen av 2016

med Ingen kommentarer

Når året går mot sitt slutt og vi er mest opptatt av jul og et nytt år kan det være lurt å tenke litt tilbake på hva dette året har gitt oss.

I løpet av året har Seniorenes fellesorganisasjon fått etablert sin hjemmeside og en Facebookside der vi har kunnet gi litt informasjon om hva vi har vært opptatt av.

Vårens representantskapsmøte ble startet med at forsker Axel West Pedersen holdt foredrag om pensjonsreformens tilblivelse og de politiske rundene som foregikk selve vedtaket. Han sa:

— det var nærmest et mirakel det statsminister Jens Stoltenberg utførte da pensjonsreformen ble innført i 2011.

At fagorganisasjonene eller andre ikke klarte å stoppe den var helt utrolig!

Organisasjonene har senere arbeidet hardt med å få fjernet underreguleringen uten å lykkes.

I perioden 2011 til 2015 fikk pensjonistene en liten del av velferdsøkningen, men for første gang i inneværende år er det nedgang i kjøpekraften for pensjonistene etter at trygdeoppgjøret ble gjennomført med virkning fra 1. mai i år. Gifte og samboende par fikk riktig nok en liten økning i grunnpensjonen fra 1. september, også minstepensjonistene fikk en økning.

I budsjettet for 2017 er enslige minstepensjonister gitt en ny økning av pensjonen. Dette er imidlertid en følge av Stortingets budsjettbehandling og ikke et resultat av pensjonssystemet. Det medfører en økning av antallet minstepensjonister og er et trendbrudd med de senere årenes utvikling.

Med den nye pensjonsordningen vil folketrygdens pensjon for vanlige lønnsmottakere, på sikt, bli ubetydelig høyere enn minstepensjon. Vi er altså på vei mot et samfunn der det folketrygdens pensjon bare vil lønne seg marginalt å jobbe et helt liv, sammenlignet med ikke å ha lønnsinntekter.

Kommende generasjoner vil bli helt avhengige av den tjenestepensjon som eventuelt følger med et arbeidsforhold, og som kan variere kraftig.

I løpet av året er det kommet to nye ordninger som påvirker de eldres hverdag. DNB la ned et stort antall bankfilialer og henviser sine kunder til Internett banken. Der har Seniorsaken gjort en stor innsats for å påvirke banken til en omsorgsfull omlegging, og bl.a. fått til en ordning der bankens ansatte (mange av dem overtallige) har brukt tid og krefter på å lære opp eldre i å bruke Internett banken. Dette er ikke en tilfredsstillende løsning, men det demper ulempene for noen.

Den andre saken som er typisk for utviklingen av det digitalisert samfunn er NAVs omlegging av informasjonen om utbetalinger til sine klienter. Fra og med november i år ble det stopp for å sende ut papirutgaver i posten. Nå er alle henvist til å bruke Internett.

Til tross for mange og til dels heftige protester ser det ut til at NAV opprettholder den nye ordningen. Det er altså liten forståelse for at mange eldre enda ikke behersker den nye teknologien.

I oktober hadde Sf et vellykket seminar på Bæreia der vi diskuterte hvordan vi kan få gjennomslag for våre saker på kommunalt nivå. Seminaret ga også mulighet for deltakerne til å knytte kontakter på tvers av organisasjonstilhørighet.

Året som er gått viser klart og tydelig at det er stort behov for sterke pensjonistorganisasjoner. Styresmaktene tar hensyn til våre forslag og protester dersom vi har riktig mange medlemmer i ryggen.

Dessverre er det bare ca. 25 prosent av de eldre som er medlemmer i en pensjonistorganisasjon. Den største er Pensjonistforbundet med sine vel 200 000 medlemmer, i stor grad rekruttert kollektivt fra fagorganisasjonene. I tillegg er det Sfs medlemsorganisasjoner og noen andre mindre, frittstående organisasjoner.

Vi tar sikte på å samle flest mulig slik at vi i fellesskap skal kunne påvirke styresmaktene til de eldres fordel.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.