• Seniorenes Fellesorganisasjon

    I fellesskap åpner vi dører!

    Om oss Kontakt

Dette har vi oppnådd!

Statsstøttefordeling

Sf fikk i 2013 gjennomslag for at statsstøtten til pensjonistorganisasjoner skal fordeles til organisasjoner med en viss minimumsstørrelse og landsomfattende dekning.

Drøftingsrett

Sf fikk i 2014 gjennomslag for at Seniorsaken og FSF har drøftingsrett på linje med Pensjonistforbundet og arbeidstakernes hovedorganisasjoner angående pensjonsjustering og arbeidet med statsbudsjettene.

Pensjonsreformen

Sf har i 2015 bedt om at evalueringen av pensjonsreformen også skal omfatte de sosiale konsekvensene, og fått gjennomslag for det.

Regulering av trygd

Sf fikk i trygdeoppgjøret 2015 gjennomslag for at regjeringen skulle vurdere reguleringsregimet slik at pensjonistene ikke får negativ kjøpekraft samtidig som det er reallønnsvekst. Regjeringen ga senere beskjed om at den opprettholder dagens ordning – altså ingen suksess i slutt enden.

Politiattest

Sf fikk i 2015 gjennomslag for politiattest for helsepersonell angående vold og økonomisk kriminalitet.

Aldersdiskriminering

Sf har kjempet hardt for at den nye likestillings- og diskrimineringsloven også skal forby aldersdiskriminering – vedtas trolig våren 2017.

SeniorNorge logo

8580 medlemmer

Forsvarets Seniorforbund logo

6085 medlemmer

Avinor Seniorforening logo

434 medlemmer

Ved å stå sammen vil seniororganisasjonene få større innflytelse over eldrepolitikken.

Felles front fra pensjonistorganisasjonene
med 1 kommentar

Dagens møte der Pensjonistforbundet, Seniorsaken, Forsvarets seniorforbund, Landslaget for offentlige pensjonister og andre deltok kan være et første skritt mot en felles front mot myndighetene for å få endret pensjonssystemet. Årets trygdeoppgjør er det mest deprimerende vi har opplevd. Det … Les mer…

Paneldebatt om pensjoner med representanter for de politiske ungdomspartier 6. juni, kl. 10.00
med Ingen kommentarer

Seniorenes fellesorganisasjon inviterer til paneldebatt om pensjoner den 6. jun klokken 10.00 i Frogner menighetshus, Schafteløkken, Solheimgata 2B i Oslo. Alle medlemmer i Seniorsaken, Forsvarets seniorforbund og Avinor Seniorforening er velkommen. Meld fra til deres sekretariat om at dere kommer. … Les mer…

Skattelette fra Erna og Siv?
med 2 kommentarer

Nå skal pensjonistene få skattelette på grunn av at de de seneste årene har hatt en spesielt svak inntektsutvikling. Det setter vi stor pris på. Nå skal pensjonistene få økt minstefradrag med 6 200 kroner og 2 prosent. Det som … Les mer…